Luigi Porritiello, ITA

Click on time, height, distance or score below to report correction needed.

2020 Outdoor Performances

  View Luigi's 1500m Performances

#399 World Ranked; #358 European Ranked

   

  View Luigi's 1 Mile Performances

#90 World Ranked; #85 European Ranked