Annachiara de Pippo, ITA

Click on time, height, distance or score below to report correction needed.

2021 Outdoor Performances

  View Annachiara's 100m Performances

#26 World Ranked; #20 European Ranked

 
 
 
 
 

  View Annachiara's 200m Performances

#23 World Ranked; #18 European Ranked

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  View Annachiara's 400m Performances

#20 World Ranked; #16 European Ranked

   
   
   
   
   
   
   
   
2021 Indoor Performances

  View Annachiara's 60m Performances

#6 World Ranked; #5 European Ranked

   

  View Annachiara's 200m Performances

#6 World Ranked; #6 European Ranked