Luigi Spaggiari, ITA

Click on time, height, distance or score below to report correction needed.

2021 Outdoor Performances

  View Luigi's 200m Performances

#473 World Ranked; #265 European Ranked

 
 
 
 
2021 Indoor Performances

  View Luigi's 60m Performances

#65 World Ranked; #54 European Ranked

   

  View Luigi's 200m Performances

#55 World Ranked; #46 European Ranked